Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private inclusiv din Uniunea Europeană, care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

 

  1. Descrierea Programului

2.1. Programul constă în organizarea la Bucureşti a celei de-a VIII-a ediţii naţionale a Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016, pe o periodă de minim 5 zile.

2.2. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii,

2.3. Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:

  • organizarea unei expoziţii structurată pe secţiuni concomitente dedicate:

– instituţiilor şi agenţilor economici care furnizează facilitati, produse şi servicii de asistenţă pentru IMM;

– promovării produselor şi serviciilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii româneşti;

–  promovării meşteşugurilor şi artizanatului naţional şi european;

–  promovării IT, inventică şi creaţie ştiinţifică;

–  promovarea educaţiei antreprenoriale;

– promovării produselor şi serviciilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii din Uniunea Europeană;

  • organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a competenţelor antreprenoriale, îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor şi serviciilor româneşti, precum şi stimulării şi susţinerii internaţionalizării IMM;
  • diseminarea de materiale informative referitoare la iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.

2.4. În vederea desfăşurării evenimentului, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, în calitate de organizator, va coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

2.5. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: publicitate tv si radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării IMM româneşti şi din Uniunea Europeană, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor

finzoom.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *