Ce se poate achizitiona in cadrul programului START 2016

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile: Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, […]

Programul SRL-D in 2015

Bugetul alocat schemei de minimis  pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/26  la Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015 este de 19.300.000 lei, cu posibilitatea suplimentării, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile. Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim […]