Programe pentru IMM face publica sinteza reuniunii Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM

Directia Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM face publica sinteza reuniunii Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM ce a avut loc in data de 21.01.2016 la sediul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Având în vedere faptul ca rolul CCDIMM este acela de a identifica şi a dezbate probleme legate de sectorul IMM, de […]

Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private inclusiv din Uniunea Europeană, care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul […]