Ce se poate achizitiona in cadrul programului START 2016

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile: Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, […]

Grila program START 2016

Program START Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar; Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Programe pentru IMM face publica sinteza reuniunii Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM

Directia Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM face publica sinteza reuniunii Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM ce a avut loc in data de 21.01.2016 la sediul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Având în vedere faptul ca rolul CCDIMM este acela de a identifica şi a dezbate probleme legate de sectorul IMM, de […]

Grila de evaluare program START -2016

Mai jos propunerea de grila de evaluare pentru programul START: GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI START 2016 Punctaj   Activitatea pe care acceseaza 20 Productie(industrie prelucratoare), programare IT 20 Cercetare-dezvoltare, Invatamant, sanatate 15 Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de servicii 10 Constructii, Comert 5 Ponderea investitiilor in mijloace fixe conform HG 276/2013 10 […]

Programul SRL-D in 2015

Bugetul alocat schemei de minimis  pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/26  la Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015 este de 19.300.000 lei, cu posibilitatea suplimentării, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile. Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim […]

Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private inclusiv din Uniunea Europeană, care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul […]

PROIECT Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural

Directia pentru IMM lanseaza in dezbatere publica proiectul programului national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural. Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM în mediul rural, […]

Anunt lansare program MICROINDUSTRIALIZARE 2016

Incepand de astazi 07.01.2016, pe masura ce vom primi observatiile Consiliului Concurentei pe drafturile proiectelor de proceduri de implementare a programelor nationale, vom afisa in dezbatere publica variantele de lucru ale acestora.   Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 339/2015  a Bugetului de Stat […]

Grila de evaluare Program Comert si Servicii 2016

GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII Comert 2016 Întreprinderi cu activitate Sectorul pe care acesează 5 Servicii 5 Comerţ 0 Ponderea sectorului de activitate pe care se accesează programul în cifra de afaceri 5 Cifra de afaceri este realizată preponderent  din veniturile realizate în anul 2015,  din domeniul(servicii/comerţ) pentru care se accesează Programul (peste 50%) 5 Cifra […]