Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private inclusiv din Uniunea Europeană, care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul […]