Grila de evaluare Program Comert si Servicii 2016

GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII

Comert 2016

Întreprinderi cu activitate
Sectorul pe care acesează 5
Servicii 5
Comerţ 0
Ponderea sectorului de activitate pe care se accesează programul în cifra de afaceri 5
Cifra de afaceri este realizată preponderent  din veniturile realizate în anul 2015,  din domeniul(servicii/comerţ) pentru care se accesează Programul (peste 50%) 5
Cifra de afaceri nu este realizată preponderent  din veniturile realizate în anul 2015, din domeniul(servicii/comerţ)  pentru care se accesează Programul (sub 50%) 0
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2015
Istoric 5
Societatea a obţinut profit net în exerciţiul financiar anterior 5
Societatea NU a obţinut profit net în exerciţiul financiar anterior 0
Management, resurse umane 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2015 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2015 10
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2015 5
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2015 0
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii 20
   
locuri de muncă create ≥ 2 10
locuri de muncă create = 1 5
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent/somer începând cu anul 2014. 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 absolventi/someri începând cu anul 2014. 10
Ponderea investitiilor 5
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 5
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 0
Ponderea investitiilor in mijloace fixe conform HG 276/2013 10
 

Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 5
Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai putin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN  pe care accesează 10
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 10
Vechime activitate autorizată 6-12 luni 5
Vechime activitate autorizată 3-6 luni 0
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate  
Valoarea procentului aferent profitului reinvestit 15  
Societatea va reinvesti anual cel puţin 50% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN 15  
Societatea va reinvesti anual cel puţin 40% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN 10  
Societatea va reinvesti anual cel puţin 30% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN 5  
Valoarea proiectului de investiţii 10  
Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 175000 lei fără TVA 5
Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 200000 lei    fără TVA 10

Provident Romania

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.

La punctaje egale va prevala:

– numarul de locuri de munca nou create,

– numărul mediu de salariaţi la 31.12.2015,

– valoarea procentului aferent profitului reinvestit;

– valoarea proiectului de investitii;

– ponderea achizitiei de echipamente prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004,

– ponderea achizitiei de mijloace fixe conform HG 276/2013

– data si ora inscrierii in program.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.