Ce se poate achizitiona in cadrul programului START 2016

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile: Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, […]